Rokas Masiulis

laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas

Darbotvarkė

gruodžio 11 d.

Numatomos etatinio modelio pataisos: jis turi būti aiškesnis ir paprastesnis

Mokytojų darbo užmokesčio sistema bus tobulinama, labiau ją apibrėžiant, konkretizuojant, kad ji būtų aiškesnė, paprastesnė ir nepaliktų erdvės plačioms interpretacijoms ją įgyvendinant mokyklose. Tokio sutarimo prieita šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje, kurią sudaro visų švietimo profesinių sąjungų, mokyklų vadovų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo...

gruodžio 07 d.

Kviečiame teikti siūlymus, kaip atnaujinti bendrojo ugdymo programų gaires

Kvietimas teikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui pratęstas iki...

Daugiau aktualijų