Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2016 12 12

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. l ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2016 m. ll ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2016 m. llketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

 

Ministras
3758
3758 3758
Viceministras, ministerijos kancleris
2438
2542 2497
Ministro patarėjas
1834
1834 1881
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
1922
1987 2057
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1435
1403 1401
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1960
1918 1939
Vyriausiasis specialistas
1077
1093 1097
Vyresnysis specialistas
916
914 909
Atašė
1275
1275 1288

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. l ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2016 m. ll ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2016 m. ll ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vyriausiasis specialistas
909
911 926
Vyresnysis specialistas
898
898 928
Specialistas
756
735 740

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2016 metai:

  • I ketvirtį išleista: 0,00 EUR
  • II ketvirtį išleista: 381,45 EUR (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista: 0,00 EUR

Archyvas