Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2018 04 20

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) 2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Ministras
3292 3343
Viceministras, ministerijos kancleris
2257 2579
Ministro patarėjas
1724 2186
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
1997 2098
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1536 1533
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1997 2057
Vyriausiasis specialistas
1132 1159
Vyresnysis specialistas
911 971
Atašė
1289 1307

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) 2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vyriausiasis specialistas
937 1011
Vyresnysis specialistas
936 985

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2017 metai:

  • I ketvirtį išleista: 33,54 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista: 122,50 EUR (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista: 438,40 EUR (darbiniai pietūs)
  • IV ketvirtį išleista: 579,97 EUR (knygos, darbiniai pietūs)

Archyvas