Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

Atnaujinta: 2017 03 27

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija

Susiję dokumentai

Ministerijos strateginis veiklos planas

  1. Ministerijos 2016–2018 m. strateginis veiklos planas (2016–01–26)
  2. Ministerijos 2017–2019 m. strateginio veiklos plano projektas (2016 m. spalio mėn.)

Archyvas

Vyriausybės programa

  1. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Archyvas

Metinis ministerijos darbo planas

Ministerijos lėšų planavimas ir naudojimas

  1. Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklės (LR švietimo ir mokslo ministro 2012-02-24 įsakymo Nr. V-332 redakcija)