Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

Atnaujinta: 2016 11 08

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija

Susiję dokumentai >>

Ministerijos strateginis veiklos planas

  1. Ministerijos 2016–2018 m. strateginis veiklos planas (2016–01–26)
  2. Ministerijos 2017–2019 m. strateginio veiklos plano projektas (2016 m. spalio mėn.)

Archyvas >>

Vyriausybės programa

  1. Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programa
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės
  3. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių įgyvendinimo

Metinis ministerijos darbo planas

Ministerijos lėšų planavimas ir naudojimas

  1. Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklės (LR švietimo ir mokslo ministro 2012-02-24 įsakymo Nr. V-332 redakcija)