Kontaktai

Personalo skyrius Kab. nr.
Onutė Kacevičienė vedėja
+370 5 2191106
106
Vida Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191198
108
Rita Jucienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191108
108
Lingailė Bagužienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191107
107
Jūratė Šalčiuvienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191107
107