Pranešimai spaudai

2017
liepos
03 d.

Jauni mokytojai kviečiami dalyvauti seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“

Norite rasti bendraminčių kitose šalyse, pasidalyti pirmųjų pedagoginio darbo žingsnių patirtimi, siekiate praturtinti savo darbo metodų rinkinį? Profesinį kelią pradedantys Lietuvos mokytojai kviečiami dalyvauti Vilniuje spalio 24–27 d. vyksiančiame tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“.

Mokymų seminaras skiriamas jauniems pradedantiesiems mokytojams, ieškantiems savojo kelio tarp švietimo vizijos, švietimo sistemos keliamų reikalavimų ir mokyklinės kasdienybės. Seminare bus nagrinėjami iššūkiai, tenkantys šiandieniniam mokytojui, siekiančiam į vaiką, jo poreikius ir polinkius orientuoto ugdymo: kaip likti autentiškam šiandieninių švietimo iššūkių įvairovėje, kaip dirbti su įvairiomis tikslo grupėmis ir įvairiuose kontekstuose, kaip užtikrinti prasmingą polilogą ir bendradarbiavimą.

Numatoma, kad seminare dalyvaus 25 jaunieji mokytojai: 15 mokytojų – iš Lietuvos, 10 – iš kitų Europos valstybių. Atrenkant dalyvius, prioritetas bus teikiamas dirbantiems mokytojais ne ilgiau nei trejus metus. Seminaras vyks anglų kalba. Nakvynės, maitinimo, programos, kelionės išlaidas dengia organizatoriai. Seminarą rengia Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą.

Seminaro metu bus naudojami tiek aktyvūs, į veiklą įtraukiantys, tiek reflektyvūs ir mokymąsi iš patirties skatinantys metodai. Dalyviai galės išbandyti keletą „Pestalozzi“ programos siūlomų veikti įgalinančių ir bendradarbiavimą stiprinančių metodų. Daugiau apie seminaro tikslus, preliminarią programą galite rasti: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar .

Paraiškas dalyvauti seminare galima teikti iki rugsėjo 4 d. Paraiška teikiama internetu: http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/Workshops/Finding-the-balance-Authenticity-Diversity-and-Inclusive-Culture-October-Lithuania.html .

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt