Pranešimai spaudai

2017
birželio
05 d.

Lietuva kartu su Šveicarija įgyvendino 20 bendrų mokslo projektų

Sėkmingai įvykdyta bendra Lietuvos ir Šveicarijos 2011–2016 m. mokslinių tyrimų programa. Per ketverius metus vykdant šią programą finansuota 20 bendrų mokslo projektų. Tam iš viso skirta 10,649 Šveicarijos frankų.

Lietuva ir Šveicarija 2011–2016 m. vykdė mokslo tarptautiškumui ir bendradarbiavimui skatinti skirtą programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Programoje dalyvavo Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkai, kurie įgyvendino bendrus mokslinių tyrimų ir institucijų partnerystės projektus.

Įgyvendinant programą 8  Lietuvos mokslo ir studijų institucijos aktyviai bendradarbiavo su 14 Šveicarijos mokslo ir studijų institucijų. Beveik per  4 metų laikotarpį buvo parengtos 156 mokslinės publikacijos, projektų rezultatai pristatyti mokslinėse konferencijose, parengta viena patentinė paraiška. Prie bendrų Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų tyrimų prisidėjo mokslininkai iš 10 Europos Sąjungos valstybių, Rusijos ir Japonijos.

Lietuviai ir šveicarai bendradarbiavo tokiose srityse kaip neinvazinių smegenų traumų diagnostika, genomo kitimai esant nervų sistemos raidos sutrikimams. Bendrų projektų metu atlikti genetinio diabeto, smegenovaizdos, psichologinės terapijos internetu onkologiniams pacientams efektyvumo tyrimai, tirtos uosių žūties priežastys, klimato kaitos reiškiniai durpynuose.

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ programa – tai pirma ir kol kas vienintelė turinti tokį reikšmingą finansinį pagrindą dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų programa. Programos tikslas – stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą taip prisidedant prie socialinės ir ekonominės Lietuvos pažangos.

Moksliniams tyrimams skiriamas finansavimas – tai dalis plačios 2011–2016 m. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Daugiau  informacijos apie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą ir programos rezultatus galima rasti čia.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt