Pranešimai spaudai

2017
gegužės
26 d.

MITA pristato naują Technologinės plėtros projektų priemonę

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia dalyvauti naujoje Technologinės plėtros projektų priemonėje, pagal kurią bus remiami taikomieji moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijų kūrimas.

Ši priemonė skirta skatinti verslo ir mokslo partnerystę, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, inovatyvių produktų kūrimą bei jų įvedimą į rinką. Vieno projekto bendras biudžetas sieks iki 100 tūkst. eurų,  jo trukmė – iki 16 mėnesių. Projektą turės koordinuoti mokslo ir studijų institucija, tačiau jam įgyvendinti ji turės pasitelkti verslą – mažas ir vidutines įmones.  Tęsiant Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą skatinti mokslo institucijose sukurtų mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, prioritetas bus teikiamas atžalinėms įmonėms, kurių vienas iš steigėjų yra mokslo ir studijų institucija.

„Šios priemonės atsiradimą paskatino dialogas su verslu, mokslu bei Švietimo ir mokslo ministerija. Jau seniai Lietuvoje trūko tokios finansavimo priemonės, kuri užpildytų nišą tarp jau egzistuojančių priemonių, tokių kaip  „Inovacinių čekiai“, kurioje remiami nedideli verslo užsakymai iš mokslo institucijų,  ir priemonės „Intelektas“, pagal kurią  finansuojami didesnės apimties projektai. Todėl tokios priemonės atsiradimas buvo ypač laukiamas verslo ir mokslo bendruomenės. Neabejoju, kad tai bus puiki galimybė realizuoti savo technologines idėjas “, –  teigia Kęstutis Šetkus, MITA direktorius.

Priemonė sukurta remiantis MITA patirtimi administruojant dvi  programas – Aukštųjų technologijų plėtros ir Pramoninės biotechnologijos plėtros. Per trejų metų laikotarpį (2011-2013 m.) šios programos pasiekė puikių rezultatų: sukurti 96 nauji gaminiai  ir 42 naujos technologijos Lietuvoje.

Nauja MITA priemonė  finansuojama Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis.

Kvietimą teikti paraiškas MITA planuoja skelbti birželio 1 d. Informacinis seminaras pareiškėjams „Technologinės plėtros projektai – galimybė kurti inovacijas“ organizuojamas birželio 6 d. Naujos priemonės dalyviai kviečiami iš anksto susipažinti su aprašu ir pateikti klausimus dėl Aprašo sąlygų.

Kontaktai pasiteirauti: Daiva Keršienė, Tel. (8 5) 2 127 435