Pranešimai spaudai

2017
balandžio
25 d.

Europos mokyklų mokytojų seminaras

Balandžio 26–27 d. Liuksemburgo I Europos mokykloje rengiamas Europos mokyklų mokytojų seminaras, kuriame dalyvaus lietuviai mokytojai iš Briuselio, Liuksemburgo, Frankfurto, Miuncheno, Alikantės, Varezės, Helsinkio, Dunshaughlino (Airija), Bergeno (Olandija) Europos mokyklų.

Šiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys lietuviai vaikai turi galimybę mokytis lietuvių kalbos arba lietuvių kalba ir įgyti brandos atestatą – Europos bakalaureato diplomą.

Seminare mokytojai kartu su ekspertais iš Lietuvos aptars jiems ir lietuviams mokiniams svarbias Europos mokyklų aktualijas. Didelis dėmesys seminare skiriamas lietuvių kalbos ugdymo ypatumams daugiakultūrėje aplinkoje, ugdymo turinio dermei, įvairių gebėjimų mokinių ugdymosi poreikiams ir galimybėms, mokymo paramos teikimui.

Seminarą organizuoja ir finansuoja Europos mokyklų Generalinio sekretoriaus biuras ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Šiuo metu Europos mokyklose mokosi apie 360 lietuvių mokinių, kuriuos ugdo Lietuvos komandiruoti ar vietose samdyti mokytojai. Švietimo ir mokslo ministerija nuolatos teikia metodinę pagalbą mokytojams, aprūpina mokymui reikalingomis priemonėmis ir tautine atributika.

Daugiau informacijos apie Europos mokyklas – www.smm.lt, www.eursc.eu.

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt