Pranešimai spaudai

2017
gegužės
18 d.

Konferencijoje bus aptariama nauja lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programa

autor. Artūras Žukas

Gegužės 19 d. 10 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje prasidės Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojama konferencija „Naujoji lietuvių kalbos ir literatūros programa: padėti suvokti ir pajausti kalbą kaip vertybę“. Per konferenciją bus diskutuojama, kaip gerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tars švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius, pranešimus skaitys Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, rašytoja Renata Šerelytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja Aušra Martišiūtė-Linartienė ir kiti. Konferencija skirta savivaldybių švietimo skyrių atstovams, kuruojantiems pradinį ir lituanistinį ugdymą, taip pat lituanistams.

Nuo rugsėjo 1-osios pagal naują lietuvių kalbos pradinio ir lietuvių kalbos bei literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą mokysis 1–10 klasių mokiniai. 

Programa orientuoja į aktyvų mokinių mokymąsi, kūrybiškumo skatinimą. Ugdymo turinys programoje pateikiamas taip, kad  mokytojai lengviau galėtų keisti mokymo ir mokymosi organizavimą, ieškoti veiksmingesnių mokymosi būdų. Šioje programoje nauja tai, kad itin sustiprintas vertybinis ugdymas. Siekiama, kad lietuvių kalbos ir literatūros programa perduotų mokiniams tautinei ir pilietinei bendruomenei svarbias idėjas, vertybes, idealus.

Lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio ugdymo bendroji programa – pirmoji iš atnaujintų ugdymo programų. Nuo rugsėjo mokyklos dirbs pagal naują Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą. Pradinėse mokyklose bus išbandoma nauja IT programa, taip pat baigiama rengti pasirenkamojo dalyko programa, skirta nacionaliniam  saugumui ir krašto gynybai. 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. paštas info@smm.lt