Pranešimai spaudai

2017
gegužės
22 d.

Mokslininkai ir praktikai svarstys, kaip pagerinti mokinių gamtos mokslų pasiekimus

Gegužės 23 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius) vyks konferencija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“.

Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamame renginyje dalyvaus pedagogai, mokslininkai, gamtos mokslų asociacijų atstovai, vadovėlių ir mokymo priemonių rengėjai, gamtos mokslų mokytojų rengėjai, kvalifikacijos tobulinimo organizatoriai.

Konferencijos metu bus aptariamos galimybės, kaip gamtos mokslų mokymą priartinti prie praktikos, kaip pagerinti mokinių pasiekimus šioje srityje, kokius naujus ugdymo metodus taikyti, kaip organizuoti projektinius bei tiriamuosius moksleivių darbus. Mokyklos pristatys savo gerąją patirtį mokant gamtos disciplinų ir pasiekiant puikių rezultatų.

Švietimo ir mokslo ministerija per ateinančius metus atnaujins visų dalykų, taip pat ir gamtos mokslų, ugdymo turinį, atsisakant neaktualių temų. Taip pat bus rengiamas ir išbandomas integruotas gamtos kursas 5-8 klasėms. Ateinančiais mokslo metais daugiau kaip 700 šalies mokyklų, kuriose mokosi 1–8 klasių mokiniai, pasieks naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės.

Mokykloms perkamos priemonės ir įranga, skirta tyrimams ir bandymams: gamtos tyrinėjimo rinkiniai, meteorologinės stotelės, diodiniai lazeriai, elektronikos mokomieji rinkiniai, nauji įvairūs tūrių matavimo indai, cheminės medžiagos, termometrai, svarstyklės, mėgintuvėliai, mikroskopai, žiūronai, kompasai, mechanikos rinkiniai, optikos rinkiniai, kėlimo mechanizmai ir kt.

Taip pat bus parengtos metodikos, kaip pamokose efektyviai naudoti nupirktas priemones. Planuojama parengti apie 100 pamokų metodinės pagalbos priemonių, kurias sudarys pamokų aprašymai ir filmuota medžiaga.

Projektui, kurio tikslas yra atnaujinti gamtos ir technologinių mokslų mokymosi aplinką, skirta beveik 7 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto.

Apie 400 mokyklų, daugiausia gimnazijos, gamtos mokslams skirtų priemonių yra gavusios 2010-2012 metais.


Komunikacijos skyrius
El.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 12 35, mob. 8 614 65 136