Teisinė informacija

2018-05-21 Aktuali redakcija Nr.: V-479
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-204 „DĖL VALSTYBINĖS STUDIJŲ, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS 2013–2020 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-18 Aktuali redakcija Nr.: V-477
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-1019 „DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-17 Aktuali redakcija Nr.: V-472
DĖL ĮSIJUNGIMO Į EUROPOS BRANDUOLIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJOS CERN VEIKLAS 2018-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PARVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-17 Aktuali redakcija Nr.: V-473
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-17 Aktuali redakcija Nr.: V-475
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-429 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-17 Aktuali redakcija Nr.: V-476
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-272 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-15 Aktuali redakcija Nr.: V-467
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-503 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-10 Aktuali redakcija Nr.: V-453
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-872 „DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-10 Aktuali redakcija Nr.: V-455
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-527 „DĖL VAIKŲ ĮTRAUKTIES MOKYTIS IR ĮVAIRIAPUSIO UGDYMO 2017–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-05-09 Aktuali redakcija Nr.: V-447
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-364 ,,DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 314)