Teisinė informacija

2018-01-22 Aktuali redakcija Nr.: V-60
DĖL MOKSLO PREMIJŲ SKYRIMO LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIAMS MOKSLININKAMS BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ TURINTIEMS MOKSLININKAMS, GYVENANTIEMS UŽSIENYJE, KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-19 Aktuali redakcija Nr.: V-48
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. V-585 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-705 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-19 Aktuali redakcija Nr.: V-51
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-232 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-724 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-19 Aktuali redakcija Nr.: V-54
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ĮSAK-1381 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAMS (PADALINIŲ VADOVAMS)“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Susiję dokumentai 0
2018-01-19 Aktuali redakcija Nr.: V-55
DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ PATIKSLINIMO „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETUI“, UAB
Susiję dokumentai 0
2018-01-16 Aktuali redakcija Nr.: V-38
DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS AKREDITACIJOS
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-33
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 877 „DĖL AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-34
DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2018 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-35
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-V-715 PRIEMONĖS „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-37
DĖL TEISĖS VYKDYTI IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, AKADEMINĮ PRIPAŽINIMĄ SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LCC TARPTAUTINIAM UNIVERSITETUI
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 292)