Naujienos

Mokslo metų trukmė

Atnaujinta: 2017 04 24

Mokinių pasiekimai Lietuvoje prastėja. Per artimiausius ketverius metus numatyti konkretūs veiksmai, kaip pagerinti švietimo kokybę. Jau dabar peržiūrimos mokymo programos, bus atnaujinama ugdymo aplinka, metodai, mokymo priemonės, tobulinama mokytojų kvalifikacija. Bus skiriamas papildomas laikas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Kodėl siūloma grįžti prie ilgesnių mokslo metų?

  • Norime sukurti mokyklą, kurioje gera kiekvienam. Kur kiekvienas vaikas pastebimas, išklausomas ir atsižvelgiama į jo poreikius. Kur svarbios ne tik žinios, bet ir vaiko emocijos, patirtys, santykiai.
  • Dabar mokiniai mokosi labai intensyviai, „suspaustai“, o po to turi ilgą trijų mėnesių pertrauką. Mokymosi krūvis didelis, daug namų darbų ir įtampos.
  • 2008 m., kai buvo atnaujintos ugdymo programos, mokslo metai Lietuvoje truko 39 savaites, kaip ir daugelyje Europos šalių. Iki 2015 m. jie sutrumpėjo mėnesiu ir savaite. O programos liko tos pačios, orientuotos į 39 savaičių trukmę.
  • Trūksta laiko individualiai mokymosi pagalbai, pakartojimui, įtvirtinimui. Tyrimai rodo, kad refleksijai turi būti skiriama ne mažiau kaip 40 proc. laiko, jei norime sėkmingai mokytis.
  • Mokinių pasiekimai prastėja, daugėja tokių, kurie nepasiekia net patenkinamo lygmens. Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kurios nare ketina tapti Lietuva, rekomenduoja ilginti mokslo metus. Dabar jie vieni trumpiausių Europoje, o vasaros atostogos – ilgiausios. Lietuvoje mokosi 34 savaites, kitose šalyse – 37–40 savaičių.
  • Lietuvoje dažnos atostogos ir per mokslo metus, pradinukai kai kuriose mokyklose atostogauja kas mėnesį: sausį, vasarį, kovą ir balandį. ES šalyse vaikų atostogų intervalas 7–8 savaitės, taip rekomenduoja edukologai.

Kas pasikeis, pridėjus mokymosi dienų?

  • Tolygiau pasiskirstytų mokymo krūvis. Mokiniams – mažiau kenkiančio streso, o mokytojams – daugiau laiko išdėstyti programą.
  • Atsirastų daugiau laiko įvairesnei edukacinei veiklai, praktiniam, aktyviam ir patraukliam mokymuisi.
  • Skiriamas papildomas laikas sunkumų turintiems mokiniams, suteikiama savalaikė mokymosi pagalba.
  • Daugiau mokymosi dienų birželio mėnesį nereiškia, kad mokiniai visą laiką turės sėdėti pamokose. Ugdymas gali vykti ir muziejuose, gamtoje, išvykose.

Ar sutrumpės mokytojų atostogos?

Ne, mokytojų atostogos nesutrumpės. Jie atostogauja 56 dienas per metus, o mokiniai – 90 dienų. Taigi papildomos 10–15 dienų įtakos mokytojų atostogoms neturės.

Papildoma informacija

 

Konsultacijos su švietimo bendruomene

Švietimo ir mokslo ministerija dėl mokslo metų trukmės ir mokinių pasiekimų gerinimo kovą-balandį buvo surengusi viešąsias konsultacijas su mokyklų bendruomenėmis ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Buvo diskutuojama dėl priemonių, kaip pagerinti mokinių pasiekimus, kokią reikšmę turi mokslo metų trukmė, kaip tobulinti ugdymo procesą. Mokyklos dalinosi savo patirtimi.

Konsultacijų dalyviai padarė tokias pagrindines išvadas:

·         papildomos pamokos, kurios prisidėtų ilgėjant ugdymo procesui, bus naudingos mokiniams. Jos kaupsis bėgant metams, pvz., penktokai penktą klasę užbaigs, turėdami, tarkime, 15 papildomų lietuvių kalbos ir literatūros pamokų, šeštoje klasėje jie turės taip pat daugiau pamokų. Tai neabejotinai prisidės prie mokinių raštingumo didinimo, sumažins namų darbų užduočių,

·         reikia atnaujinti ugdymo turinį, programas labiau orientuoti į asmenybės ugdymą, o ne į formalius egzaminų rezultatus,

·         vaikus ugdyti tik veiksmingais metodais, gerinti pamokos kokybę,

·         pradėti rimtai žiūrėti į mokinių pamokų lankomumą,

·         keisti mokytojų rengimo sistemą, jiems visokeriopai padėti,

·         skatinti mokyklos ir šeimų bendradarbiavimą, tėvų didesnę atsakomybę,

·         didinti finansavimą mokinių pažintinei ir socialinei veiklai, įdomiau ją organizuoti,

·         brandos egzaminų sesiją organizuoti kitu laiku, kad jis nepersidengtų su ugdymo procesu,

·         mokslo metų pradžia galėtų būti rugsėjo 1 d. arba antra rugpjūčio pusė,

·         reikia atsisakyti papildomų atostogų 1–4 ir 5 klasių mokiniams,

·         jeigu ilgiau mokomės vasarą, tai neturėtų būti tik sėdėjimas pamokose: mokiniai galėtų daryti projektus, atlikti tyrimus, lankyti muziejus ir pan.