Aukštojo mokslo pertvarka

Darbo grupės posėdžių medžiaga

2017-03-20 posėdis Nr. 3.
Vykdomų studijų programų vertinimo rezultatai 2010-2016 m. pagal studijų sritis (sugretinimai)