Teisinė informacija

2018-06-19 Aktuali redakcija Nr.: V-582
DĖL MOKYKLŲ, KURIOMS 2018 METAIS GELTONIEJI AUTOBUSAI SKIRIAMI ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „TIKSLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ) ĮSIGIJIMAS“ NR.09.1.3-CPVA-V704-01-0002, SĄRAŠŲ
Susiję dokumentai 0
2018-06-18 Aktuali redakcija Nr.: V-577
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1506 „DĖL LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-15 Aktuali redakcija Nr.: V-574
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS OPTIMIZAVIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-15 Aktuali redakcija Nr.: V-575
DĖL KASMETINIO KOLEGIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-15 Aktuali redakcija Nr.: V-576
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-204 „DĖL VALSTYBINĖS STUDIJŲ, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS 2013–2020 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-570
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO V-1168 „DĖL BENDRŲJŲ STUDIJŲ VYKDYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-569
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-12 Aktuali redakcija Nr.: V-566
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V 1196 „DĖL KOKYBĖS KULTŪROS PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-12 Aktuali redakcija Nr.: V-567
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1072 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-707 PRIEMONĖS „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-11 Aktuali redakcija Nr.: V-561
DĖL PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 314)