Teisinė informacija

2018-01-16 Aktuali redakcija Nr.: V-38
DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS AKREDITACIJOS
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-33
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 877 „DĖL AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-34
DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2018 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-35
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-V-715 PRIEMONĖS „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-15 Aktuali redakcija Nr.: V-37
DĖL TEISĖS VYKDYTI IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, AKADEMINĮ PRIPAŽINIMĄ SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LCC TARPTAUTINIAM UNIVERSITETUI
Susiję dokumentai 0
2018-01-12 Aktuali redakcija Nr.: V-29
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-12 Aktuali redakcija Nr.: V-30
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-193 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-ESFA-V-711 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-09 Aktuali redakcija Nr.: V-15
DĖL SAVIVALDYBIŲ, KURIOMS 2018 METAIS TAIKOMA EKSPERIMENTINĖ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-09 Aktuali redakcija Nr.: V-18
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-95 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 9.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PADIDINTI BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (YPAČ VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS) TINKLO VEIKLOS EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-01-09 Aktuali redakcija Nr.: V-20
DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO REIKMĖMS FINANSUOTI 2018 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 293)