Teisinė informacija

2012-05-08 Noroda Nr.: XI-242
Mokslo ir studijų įstatymas
Susiję dokumentai 0
2011-09-01 Nr.: VIII-450
Profesinio mokymo įstatymas
Susiję dokumentai 0
2011-07-01 Nr.: XI-1281
Švietimo įstatymas
Susiję dokumentai 0
2011-01-01 Nr.: X-1238
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Susiję dokumentai 0
2010-04-27 Nr.: VIII-822
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas
Susiję dokumentai 0