Teisinė informacija

Skelbiami 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano projektas. Pasiūlymus projektui teikite šiuo adresu: IPUS-projektas@smm.lt
Susiję dokumentai 0
Skelbiami 2017-2018, 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektai. Pasiūlymus projektams teikite šiuo adresu: BUP-projektas@smm.lt
Susiję dokumentai 0
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų planas (projektas)
Susiję dokumentai 0
Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
Susiję dokumentai 0
Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
Susiję dokumentai 0
Teisės aktų projektų archyvas
Susiję dokumentai 0
Pateiktos išvados ir pastabos teisės aktų projektams
Susiję dokumentai 0