Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2017 07 13

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2017 m. l ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Ministras
3751 3292
Viceministras, ministerijos kancleris
2446 2071
Ministro patarėjas
1821 1471
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
1998 1978
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1415 1595
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1937 1951
Vyriausiasis specialistas
1090 1115
Vyresnysis specialistas
908 888
Atašė
1281 1289

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2017 m. l ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis specialistas
918 920
Vyresnysis specialistas
918 937
Specialistas
745 740

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2016 metai:

  • IV ketvirtį išleista: 894,07 EUR (suvenyrai, darbiniai pietūs)

2017 metai:

  • I ketvirtį išleista: 33,54 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista: 122,50 EUR (darbiniai pietūs)

Archyvas