Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2018 01 25

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. lV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2017 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Ministras
3292 3292
Viceministras, ministerijos kancleris
2328 2257
Ministro patarėjas
1818 1724
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
2064 1997
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1478 1536
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
2024 1997
Vyriausiasis specialistas
1138 1132
Vyresnysis specialistas
933 911
Atašė
1289 1289

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. lV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2017 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vyriausiasis specialistas
945 937
Vyresnysis specialistas
936 936

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2017 metai:

  • I ketvirtį išleista: 33,54 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista: 122,50 EUR (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista: 438,40 EUR (darbiniai pietūs)
  • IV ketvirtį išleista: 579,97 EUR (knygos, darbiniai pietūs)

Archyvas