ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (NR.01.2.2-LMT-K-718) Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės Nuo
2018-03-29
Iki
2018-05-28
Plačiau
Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas (NR. 09.1.3-CPVA-K-723) Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas; valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas. Nevalstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai, valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos Nuo
2018-04-06
Iki
2018-06-06

l kvietimas


ll kvietimas


lll kvietimas