Struktūra ir kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta: 2016 05 17

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų ekspertinis vertinimas

Dvišalės darbo grupės, komisijos, MTEP srities komitetai

Darbo grupė Dėl Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje

Darbo grupė dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos tobulinimo

Darbo grupė dėl valstybinių universitetų studijų ir mokslinės veiklos stiprinimo konsoliduojant išteklius

Informacija posėdžiams

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė

Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba

Lietuvos švietimo taryba

Aukštojo mokslo taryba

Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija

Bendrojo ugdymo taryba

Lietuvos profesinio mokymo taryba

Komisijos

Suaugusiųjų švietimo ekspertų komisija