Naujienos

Kalbos, pranešimai

Atnaujinta: 2017 11 09

Konferencijos „Profesinio mokymo būklės apžvalga 2017“ pranešimai (2017 m. lapkričio 7 d.)


EBPO apžvalgos „Švietimas Lietuvoje“ pristatymo renginiai (2017 m. spalio 16 d. Vilnius)

Įžanginės dalies pranešimai

Konferencijos Lietuvos aukštojo mokslo pokyčiams aptarti pranešimai

Konferencijos pasiekimų mokykloje gerinimo klausimais pranešimai

Bendra dalis

Integruoto ugdymo turinio klausimų dalis

Pedagogų kompetencijų ugdymo klausimų dalis


Gento universiteto prof. dr. Maarteno Vansteenkiste‘o paskaita „Motyvacija mokytis: priverstinė ar pasirinkta? Poreikių patenkinimu grįstas motyvuojantis mokymas“ (2017 09 14)


Rudens konferencija „Švietimo būklė: ugdymo kokybės gerinimo prielaidos“ (2017 08 25)

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas „2017–2018 mokslo metai iššūkių švietimui kontekste“
Viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas (2017 08 25)
Viceministro Giedriaus Viliūno pranešimas (2017 08 25)


Ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimo žodis Metų mokytojams (2017 03 07)
Ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimo žodis programos „Samsung“ mokykla ateičiai“ finalinio renginio dalyviams (2017 01 30)
Ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimo žodis apdovanojant inovatyviausius 2016 m. mokytojus (2016 12 14)


Konferencija „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“ (2015 m. spalio 8 d., Vilnius)
Konferencijos programa
Plenariniai pranešimai:

Pranešimai darbo grupėse:

Konferencijos rekomendacijos


Seminarų medžiaga

 Archyvas