Pranešimai spaudai

2009
spalio
08 d.

Interneto svetainė "Gamta ir žmogus. Integruotas gamtos mokslų kursas 5-6 klasėms“ pelnė tarptautinį apdovanojimą


Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko elektroninio Integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasėms „Gamta ir žmogus“ pristatymas. Šis kursas tarptautiniame elektroninio turinio konkurse World Summit Award (WSA) pripažintas vienu iš penkių geriausių kategorijoje „E- mokymas ir švietimas“ („E-learning and education") ir gavo aukščiausią apdovanojimą. Svarbiausiu WSA komisijos atrankos kriterijumi buvo kūrybiškumas – minties, idėjos naujumas ir efektyvumas, aktualumas ir pateikimas.
WSA apdovanotų projektų kataloge apie šį kursą rašoma „Šis iškilus elektroninio ugdymo turinio kursas patraukliai įveda vaikus į mokymosi procesą. Interaktyvios laboratorijos internete yra paprastos ir mokiniams patrauklios, padeda vaikams mokytis per žaidimą. Į pagalbą mokytojui skirtos priemonės padeda lengvai sukurti palankią mokymuisi aplinką, kai kiekvienas mokinys gali savarankiškai mokytis virtualioje erdvėje. Aukštos kokybės elektroninis ugdymo turinys lietuvių kalba yra milžiniškas žingsnis į mokymo metodų mokykloje revoliucinį pertvarkymą.“

Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, sveikindamas elektroninio kurso kūrėjus, kalbėjo apie sėkmingą Europos struktūrinių fondų paramos panaudojimą kuriant modernų ugdymo turinį. Šis darbas yra puikus pavyzdys, kokių rezultatų galima pasiekti bendradarbiaujant mokytojams, mokslininkams ir verslo partneriams.
Kurso rengėjų vardu kalbėję projekto vadovė Ona Vaščenkienė ir leidyklos „Alma littera“ generalinis direktorius Arvydas Andrijauskas sakė, kad visus, kurie prisidėjo prie projekto įgyvendinimo, jungė bendras siekis – sukurti įdomią mokymosi priemonę vaikams. Šis darbas suteikė didelį kūrybos ir profesinio tobulėjimo džiaugsmą.

Integruotas gamtos mokslų kursas 5-6 klasėms „Gamta ir žmogus“ buvo sukurtas kartu su leidykla „Šviesa“ Švietimo plėtotės centrui vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Švietimo ir mokslo ministerijos remiamą projektą „Ugdymo turinio informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu“. Įgyvendinant projektą dalyvavo mokytojai, mokslininkai, Švietimo plėtotės centro darbuotojai. Buvo nuodugniai susipažinta su tarptautine patirtimi elektroninio ugdymo turinio rengimo srityje, parengtas kurso IKT pagrindu pedagoginis organizacinis modelis, patyrę mokytojai sukūrė kurso turinį – demonstracijas, laboratorinius darbus, sąvokų paaiškinimus, enciklopediją ir klausimus žinioms pasitikrinti. Leidyklos „Šviesa“ komanda pagamino mokymosi objektus ir sukūrė svetainę http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ jiems talpinti.

Šioje interneto svetainėje daug įdomios mokymosi medžiagos 5-6 kl. mokiniams: galimybė stebėti plika akimi nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, tyrinėti, suprasti ir pažinti gyvąją bei negyvąją gamtą, išsiaiškinti naujas sąvokas. Čia galima rasti klausimų ir užduočių, skirtų pasitikrinti žinias. Mokytojams kurso interneto svetainėje esanti medžiaga gali padėti susiplanuoti pamoką, atrenkant reikiamus mokymosi objektus, sukurti testus vertinimui ir įsivertinimui pagal mokinių pasiekimų lygį.

Lietuviško ugdymo turinio kūrimas internete tik įsibėgėja. Šiuo metu kuriamos dar dvi interneto svetainės: 7-8 klasių mokiniams – gamtamokslinei ir mokymosi mokytis kompetencijoms ugdyti ir 5-6 klasių mokiniams – komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijoms ugdyti.

Ryšių su visuomene skyrius
tel. (8 5) 2191213