Pranešimai spaudai

2017
liepos
12 d.

ŠMM ir Lietuvos vežėjai pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl darbuotojų rengimo

Liepos 12 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos vežėjų sąjunga. Sutartis užtikrins geresnį, darbo rinkos poreikius atitinkantį šios srities darbuotojų profesinį rengimą.

Sutartyje numatoma, kad Lietuvos vežėjų sąjunga dalyvaus rengiant naujas profesinio mokymo programas, sudarys galimybes mokiniams atlikti praktiką realioje darbo vietoje. Asociacija teiks informaciją apie savo srities įmones, kurios sudaro galimybes mokytis pameistrystės mokymo forma, bendradarbiaus organizuojant profesinių mokyklų dėstytojų stažuotes įmonėse.

Bendradarbiavimas su darbdaviais svarbus siekiant prognozuoti tikslesnį specialistų poreikį, paruošti juos, atsižvelgiant į darbdavių lūkesčius ir darbo rinką. Baigę transporto srities mokymo programas vairuotojai ekspeditoriai ir logistai turės daugiau galimybių greitai ir sėkmingai įsidarbinti.

Lietuvos profesinėse mokyklose transporto paslaugų profesijos praėjusiais metais mokėsi beveik 2 tūkst. mokinių.

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos vežėjų sąjunga yra 10 Švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su asocijuotomis verslo struktūromis.

Anksčiau sutartys pasirašytos su UAB „GetJar Baltic“, Informacinių ir ryšių technologijų asociacija „INFOBALT“, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos aviacijos įmonių asociacija „Lietuvos aviacija“, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. +370 5 219 1200
El. paštas info@smm.lt