Pranešimai spaudai

2017
liepos
12 d.

Pradeda veiklą Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje

Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti Lietuvos mokslo ryšių biuro (angl. liaison office) Briuselyje LINO veiklą. Lietuvos mokslo ryšių biuras stiprins šalies pasiekimus mokslo ir inovacijų srityje, mokslo tarptautiškumą ir sėkmingą mūsų tyrėjų dalyvavimą tarptautinėse programose.

Lietuvos mokslo ryšių biuro tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams plėtoti tarptautinės partnerystės ryšius ir ugdyti gebėjimus dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose, ypač programoje „Horizontas 2020“. Biuras padės pasirengti laikotarpiui po 2020 m., kai ženkliai sumažės Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijos.

Artimiausio pusmečio veiklos planuose – ne tik aktualios informacijos sklaida apie galimybes Lietuvos mokslininkams teikti paraiškas ir jungtis prie buriamų konsorciumų, bet ir aktyvus Lietuvos mokslo sričių pasiekimų užsienio partneriams pristatymas. Biuras seks ir analizuos ES tyrimų ir inovacijų politikos pokyčius, informuos apie tai Lietuvos tyrėjus ir mokslo vadybininkus, taip pat padės Lietuvos tyrėjams pristatyti savo vykdomus mokslinius tyrimus kitiems ES tyrėjams.

Lietuvos mokslo taryba LINO veiklą finansuoja ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis naudodamasi Estijos patirtimi – šios šalies mokslo ryšių biuro veikla pradėta 2007–2013 m. periodo lėšomis. Pagal projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ taip pat finansuojami tyrėjų ir projektų administratorių trumpalaikiai vizitai ryšiams plėtoti ir gebėjimams sėkmingiau dalyvauti tarptautinėse programose ugdyti. Tyrėjams atsiranda daugiau galimybių rengti partnerių susitikimus pačiame Briuselyje, ieškoti partnerių savo idėjų įgyvendinimui, pristatyti tyrėjų atstovaujamų institucijų potencialą, aptarti bendrus projektus.

Daugiau informacijos: dr. Brigita Serafinavičiūtė, e. p. brigita.serafinaviciute@lmt.lt, mob. +370 612 90193 ir Lietuvos mokslo ryšių biuro LINO tinklalapyje.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173