Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Naudingos nuorodos ir kontaktai

Informaciją užsienio lietuviams teikia:

 • Apie ikimokyklinį ugdymą - Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jankauskienė
  Tel. (8 5) 219 1257,
  El. p. Laima.Jankauskiene@smm.lt;
   
 • Apie pradinį ugdymą – Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Nausėdienė
  Tel. (8 5) 219 1257,
  El. p. Egidija.Nausediene@smm.lt;
   
 • Apie pagrindinį ir vidurinį ugdymą – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ona Čepulėnienė,
  Tel. (8 5) 219 1151,
  El. p. Ona.Cepuleniene@smm.lt.

 

Lietuvos švietimo institucijų sąrašas

 

Daugiau informacijos apie ES šalių švietimo sistemas:
www.eurydice.org

Daugiau tarptautinės patirties apie migrantų vaikų ir jaunimo švietimo politiką, praktiką ir mokslinius tyrimus: 
www.sirius-migrationeducation.org