Švietimas

Netradicinis ugdymas

Atnaujinta: 2017 12 06

Netradicinis ugdymas – tai pagal formaliojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ir (ar) neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo) ugdymo programas vykdomas ugdymas, grindžiamas savita pedagogine sistema (M. Montessori, Valdorfo, Š. Suzuki ir kt.) ar atskirais jos elementais.

Netradicinio ugdymo koncepcija

Netradicinio ugdymo kryptys: