Profesinis mokymas

Finansavimas ir aprūpinimas

Atnaujinta: 2017 01 17

Pirminis profesinis mokymas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Profesinio mokymo teikėjams finansavimas skiriamas taikant formaliojo profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodiką. Profesinio mokymo lėšas sudaro profesijos mokytojo ir mokytojo, mokančio profesinio mokymo programos bendrųjų dalykų, darbo užmokestis už kontaktines, pasirengimo pamokoms, papildomų darbų valandas, vadovavimą grupei; mokytojo, pavaduojančio kitą mokytoją, išvykusį tobulinti kvalifikacijos, darbo užmokestis; kitų darbuotojų, susijusių su mokymu, darbo užmokestis; lėšos profesinei techninei literatūrai ir vadovėliams; lėšos techninėms vaizdo priemonėms; lėšos pagrindinėms praktinio mokymo medžiagoms; lėšos profesijos mokytojų kvalifikacijai tobulinti; lėšos socialinio draudimo įmokoms. Vieno mokinio krepšelio principas taip pat taikomas profesinio mokymo įstaigai skiriant ūkio lėšas. Tęstinis profesinis mokymas paprastai vykdomas įmonės, įstaigos, mokinio lėšomis. Teisės aktų nustatyta tvarka tęstiniam profesiniam mokymui gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų. Profesinio mokymo įstaigose už Europos Sąjungos ir Lietuvos lėšas šiuo metu kuriami šiuolaikiški sektoriniai praktinio mokymo centrai. Sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga arba jos savarankiškas padalinys, susijęs su vienu ar keliais Lietuvos ūkio sektoriais. Toks centras teikia praktinį profesinį mokymą asmenims, norintiems įgyti profesinę kvalifikaciją arba ją tobulinti. Centrų paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Iki 2014 metų pagal Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą bus įrengti 42 tokie centrai, kurių modernia įranga galės naudotis ne tik visų profesinio mokymo įstaigų mokiniai, bet ir kolegijų, ir universitetų studentai, ir įmonių specialistai.

 

Teisės aktai: