Švietimas

Informacija užsienio lietuviams

Atnaujinta: 2017 01 17

Informaciją užsienio lietuviams pagal švietimo sritis teikia:

Apie ikimokyklinį ugdymą
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė
Tel. (8 5) 219 1257
El. p. Laima.Jankauskiene@smm.lt

Apie pradinį ugdymą
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Nausėdienė
Tel. (8 5) 219 1257
El. p. Egidija.Nausediene@smm.lt

Apie pagrindinį ir vidurinį ugdymą
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ona Čepulėnienė
Tel. (8 5) 219 1151
El. p. Ona.Cepuleniene@smm.lt

Apie studijų galimybes aukštosiose mokyklose

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė
Tel. (8 5) 219 1184

Apie galimybes mokytis pagal profesinio mokymo programas, užsienyje įgytų profesinio mokymo dokumentų pripažinimą
Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Žukauskaitė
Tel. (8 5) 219 1137 
El. p. Ruta.Zukauskaite@smm.lt

Apie valstybinės kalbos ir Konstitucijos egzaminus
Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro metodininkė Gražina Jurgutavičiūtė
Tel. (8 5) 277 9881
El. p. Grazina.Jurgutaviciute@upc.smm.lt

  • Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Plačiau
  • Informacija mokiniams, išvykstantiesiems gyventi ar (ir) mokytis į užsienį. Plačiau
  • Ugdymo proceso organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose (programos, vadovėliai ir kt.). Plačiau
  • Lietuvos švietimo ir mokslo institucijos
  • Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas Lietuvoje. Plačiau

Naudingos nuorodos

Platesnės informacijos apie studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose ieškokite skyrelyje „Studijos, mokslas ir technologijos“.