Švietimas

Priešmokyklinis ugdymas

Atnaujinta: 2016 05 31

Priėmimas

Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti.

Priešmokyklinis ugdymas privalomas. 

Tėvai, pedagogai, mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Vaikai įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais, orientuotis naujoje aplinkoje, atlikti tikslines užduotėles. Priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi pradinėse klasėse. 

Teisės aktai, reglamentuojantys priešmokyklinį ugdymą

Ugdymo programos

Finansavimas ir aprūpinimas

Švietimo aprūpinimo standartai

Įstaigų veikla

Netradicinis ugdymas

Švietimo pagalba

Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

Filmas „Darželis, kuriame gera visiems“