Švietimas

Vidurinis ugdymas

Atnaujinta: 2017 06 14

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III–IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Į programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose.  

 

Mokiniai taip pat gali rinktis ugdymą, labiau atitinkantį jų vertybes, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras. Toks ugdymas teikiamas netradicinio ugdymo mokyklose. Netradicinio ugdymo mokyklos gali dirbti pagal savo pačių pasirengtas programas, tačiau bendras mokomųjų dalykų ir atskiram dalykui skiriamų valandų skaičius 1–12 klasėse nuo valstybiniuose bendruosiuose ugdymo planuose numatytųjų gali skirtis ne daugiau kaip 25 procentais. 

Mokymo sutartys

Ugdymo dokumentai

Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija

Vidurinio ugdymo programos aprašas

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

 

Ugdymo planai

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai

2017–2018 mokslo metų kalendorius

2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai:

2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų leidybinis variantas

Įsakymas „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“

2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas


2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas:

2011–2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji planai:

Archyvas

Leidinys „Ugdymas(is) paradigmų kaitoje"

Netradicinis ugdymas

Specialusis ugdymas

Tautinių mažumų švietimas

Vidurinio ugdymo programos akreditacija

Archyvas >>