Švietimas

Švietimo finansavimas ir aprūpinimas

Atnaujinta: 2018 05 14

Mokytojų skaičiaus optimizavimo tvarkos aprašas

Švietimo darbuotojų darbo apmokėjimas

Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 taikymo
Įsakymas 2017-02-08 NR. V-67
Įsakymas 2016-08-29 NR. V-717
Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimų
Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
Įsakymas 2015-07-31 NR. V-871
Įsakymas 2015-07-23 NR. V-791
Įsakymas 2015-06-17 Nr. V-636 (Dėl eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo)
Įsakymas 2015-06-17 Nr. V-635
Aplinkraštis dėl DATA keitimų nuo 2015-03-01
Įsakymas 2015-03-02 NR. V-167
Įsakymas 2014-12-18 NR. V-1229
Įsakymas 2014-08-07 Nr. V-726
Įsakymas 2013-12-19 Nr. V-1254
Dotacijų (mokinio krepšelio ir ūkio) paskirstymas savivaldybėms 2014 metams

Mokinio krepšelis

Mokinių ugdymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose yra nemokamas. Taikomas lėšų skyrimo vienam mokiniui principas, arba mokinio krepšelis: ugdymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui. Tai tikslinė valstybės dotacija, kurią gauna ir mokykloms paskirsto savivaldybės. Mokinio krepšelio lėšos negali  būti perskirstomos kitoms, ne ugdymo, reikmėms. Krepšelio dydį nustato Vyriausybė.   

Mokinio krepšelį sudaro lėšos, skirtos:

 • pedagogų, mokyklos vadovų, mokyklos bibliotekininkų atlyginimams,
 • psichologinei, specialiajai, socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti,
 • vadovėliams ir mokymo priemonėms,
 • pedagogų kvalifikacijai tobulinti,
 • neformaliajam švietimui – būreliams, klubams, studijoms ir pan. veiklai po pamokų,
 • mokinių pažintinei veiklai,
 • profesiniam orientavimui,
 • egzaminams administruoti, vykdyti ir vertinti,
 • profesinės linkmės meninio ugdymo programos moduliams finansuoti,
 • informacinėms kompiuterinėms technologijoms diegti ir naudoti,
 • bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų išorės vertinimui organizuoti.

Mokinio krepšelio principu finansuojamos šios valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų ugdymo programos:

 • ikimokyklinio (finansuojama dalis ugdymo programos – ne mažiau kaip 4 valandos per dieną),
 • priešmokyklinio,
 • pradinio,
 • pagrindinio,
 • vidurinio,
 • formaliojo švietimo programas papildantys ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantys šių programų moduliai.

 

      Aprūpinimas

Kapitalo investicijos

Archyvas

Kita