Teisinė informacija

2017-08-03 Nr.: V-625
DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2015-07-07 Nr.: V-726
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-2182 „DĖL AUKŠTOJO MOKSLO DIPLOMO PRIEDĖLIO PILDYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-07-07 Nr.: V-725
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-826 „DĖL MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2015-06-18 Nr.: V-646
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2334 „DĖL NACIONALINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2014-08-01 Nr.: V-707
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1521 „DĖL VALSTYBINIŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ) IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ ATESTACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2014-08-01 Nr.: V-706
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 15 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-223 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS LĖŠŲ PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2014-08-01 Nr.: V-704
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1200 „DĖL VALSTYBĖS (STRATEGINIŲ) ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2014-08-01 Nr.: V-702
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-1019 „DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2014-07-31 Nr.: V-697
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-77 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į EUROPOS SĄJUNGOS IR KITAS TARPTAUTINES DARBO GRUPES, KOMITETUS, KOMISIJAS, SUSIJUSIAS SU MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR EKSPERIMENTINE (SOCIALINE, KULTŪRINE) PLĖTRA NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2014-07-31 Nr.: V-694
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 15)