Teisinė informacija

2018-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-828
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-K-728 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-827
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-825
DĖL GALUTINIO VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMTI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR JŲ PASISKIRSTYMO TARP AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-822
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-721 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-819
DĖL SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ (GRUPIŲ), SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, IR VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KURIOMS 2019 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-15 Aktuali redakcija Nr.: V-817
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1454 „DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLAI“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-12 Aktuali redakcija Nr.: V-810
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-12 Aktuali redakcija Nr.: V-813
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-445 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.1-ESFA-V-713 PRIEMONĖS „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-12 Aktuali redakcija Nr.: V-814
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-638 ,,DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS IR MOKSLO AR STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-10-12 Aktuali redakcija Nr.: V-816
DĖL RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ AR BENDRIJŲ MOKYKLŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO 2019 METAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 307)