Teisinė informacija

2018-02-12 Aktuali redakcija Nr.: V-136
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1194 „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-12 Aktuali redakcija Nr.: V-137
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1928 „DĖL MOKYKLOS VADOVO ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMO BLANKO PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Susiję dokumentai 0
2018-02-12 Aktuali redakcija Nr.: V-139
DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ PANAIKINIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS“
Susiję dokumentai 0
2018-02-08 Aktuali redakcija Nr.: V-120
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-888 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-08 Aktuali redakcija Nr.: V-122
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-08 Aktuali redakcija Nr.: V-121
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-718 „DĖL GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2018 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-08 Aktuali redakcija Nr.: V-123
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1046 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-08 Aktuali redakcija Nr.: V-114
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-945 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.2-ESFA-V-710 PRIEMONĖS „STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-06 Aktuali redakcija Nr.: V-105
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1072 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-707 PRIEMONĖS „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-02-06 Aktuali redakcija Nr.: V-106
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-700 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.1-CPVA-V-720 PRIEMONĖS „STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 305)