Teisinė informacija

2018-06-14 Aktuali redakcija Nr.: V-570
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO V-1168 „DĖL BENDRŲJŲ STUDIJŲ VYKDYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-13 Aktuali redakcija Nr.: V-569
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-12 Aktuali redakcija Nr.: V-566
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V 1196 „DĖL KOKYBĖS KULTŪROS PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-12 Aktuali redakcija Nr.: V-567
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1072 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-707 PRIEMONĖS „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-11 Aktuali redakcija Nr.: V-561
DĖL PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-08 Aktuali redakcija Nr.: V-552
DĖL 2018 METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ SKELBIMO DATOS
Susiję dokumentai 0
2018-06-08 Aktuali redakcija Nr.: V-554
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. VASARIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-223 „DĖL STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRO OBJEKTŲ KODAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-07 Aktuali redakcija Nr.: V-549
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-508 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROFESINIO MOKYMO VIETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-07 Aktuali redakcija Nr.: V-551
DĖL 2018 METAIS PRIIMAMŲ Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS MOKINIŲ BENDRO VIETŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-06-05 Aktuali redakcija Nr.: V-542
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-917 „DĖL MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO TURINIO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 315)