Teisinė informacija

2017-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-683
DĖL PEDAGOGŲ RENGIMO MODELIO APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-684
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS VIETŲ, Į KURIAS 2017 METAIS PRIIMAMI DOKTORANTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS IR MOKSLO AR STUDIJŲ KRYPTIS
Susiję dokumentai 0
2017-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-685
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-680 „DĖL PRODUKTYVIOJO MOKYMOSI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-11 Aktuali redakcija Nr.: V-678
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-11 Aktuali redakcija Nr.: V-679
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. V-585 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-705 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-08 Aktuali redakcija Nr.: V-667
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-29 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI, 2017 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-06 Aktuali redakcija Nr.: V-672
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-690 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE" PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-04 Aktuali redakcija Nr.: V-667
DĖL INTEGRUOTO GAMTOS MOKSLŲ KURSO PROGRAMOS 5–8 KLASĖMS IŠBANDYMO
Susiję dokumentai 0
2017-09-01 Aktuali redakcija Nr.: V-666
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. V-379 „DĖL ASMENŲ, IŠSKYRUS ASMENIS, KURIEMS TAIKOMAS UŽIMTUMO RĖMIMO ĮSTATYMAS, NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS AR VIDAUS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2017 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-08-30 Aktuali redakcija Nr.: V-655
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO V-1159 „DĖL ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 269)