Teisinė informacija

Skelbiami 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano projektas. Pasiūlymus projektui teikite šiuo adresu: IPUS-projektas@smm.lt
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Brandos darbo programos pakeitimo projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu asta.ranonyte@nec.lt. Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 5 d.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programos projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu elona.bagdanaviciene@smm.lt Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 10 d.
Susiję dokumentai 0
Skelbiami 2017-2018, 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektai. Pasiūlymus projektams teikite šiuo adresu: BUP-projektas@smm.lt. Atkreipiame dėmesį, kad pateikta 6 skirsnio „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas“ nauja redakcija, atliepiant mokyklų prašymus, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisinio reguliavimo korupcijos rizikos veiksnius ir siekiant sudaryti prielaidas tolygesniam ir skaidresniam mokinių pasiekimų įvertinimui ir jo rezultatų fiksavimui tiek ugdymo procese, tiek jam baigiantis.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą tvarkos aprašo projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu: NMTA-projektas@smm.lt. Atkreipiame dėmesį, kad 21 punkto siūlymai (jų alternatyvos) pateiktos atliepiant mokyklų, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisinio reguliavimo korupcijos rizikos veiksnius ir siekiant sudaryti prielaidas tolygesniam ir skaidresniam mokinių pasiekimų įvertinimui ir jo rezultatų fiksavimui baigiantis ugdymo procesui.
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu NMTA-projektas@smm.lt Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 2 d.
Susiję dokumentai 0
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų planas (projektas)
Susiję dokumentai 0
Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
Susiję dokumentai 0
Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
Susiję dokumentai 0
Teisės aktų projektų archyvas
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 11)