ES parama

2004-2006 m. ES parama švietimui ir mokslui

Atnaujinta: 2014 11 13

Įgyvendinti projektai

Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas

Projekto tipas: valstybinės svarbos projektas pagal BPD 1.5 priemonę
Bendra projekto vertė: 9.347.353,29 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 9.347.353,29 Lt
ES paramos šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (Registrų skyrius)
Projekto partneris: Švietimo informacinių technologijų centras
Asmuo kontaktams: Aleksandra Sokolova, (85) 2191165, el. p. Aleksandra.Sokolova@smm.lt

Plačiau

Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas

Projekto tipas: valstybinės svarbos projektas pagal BPD 2.4 priemonę
Bendra projekto vertė: 6.733.572 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 6.733.572 Lt
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (Registrų skyrius)
Projekto partneriai: Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Asmuo kontaktams: Aleksandra Sokolova, (85) 2191165, el. p. Aleksandra.Sokolova@smm.lt

Plačiau

Profesinio mokymo žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos sukūrimas ir plėtra

Projekto tipas: valstybinės svarbos projektas pagal BPD 2.4 priemonę
Bendra projekto vertė: 1.741.250 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 1.741.250 Lt
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (Profesinio rengimo skyrius)
Projekto partneriai: Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai; Žemės ūkio rūmai
Asmuo kontaktams: Juozas Gaudiešius, tel. (85) 2191237, el.p. Juozas.Gaudiesius@smm.lt, bei Lina Kaminskienė, tel. (837) 203483, el. p. libo@chamber.lt

Plačiau

Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis

Projekto tipas: projektas pagal BPD 2.4 priemonę
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Bendra projekto vertė: 1.515.485 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 1.515.485 Lt
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (Suaugusiųjų švietimo sektorius)
Projekto partneriai: Pedagogų profesinės raidos centras, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Asmuo kontaktams: Ričardas Totoraitis, tel. (85) 2191158, el.p. Ricardas.Totoraitis@smm.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų administracinio personalo mokymas, siekiant padidinti vadybos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo kompetenciją

Projekto tipas: projektas pagal BPD 2.2 priemonę
Bendra projekto vertė: 1.055.600 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 705.438 Lt
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (Personalo skyrius)
Projekto partneriai: nėra
Asmuo kontaktams: Vilija Lukošiūnienė, tel. (85) 2619031, 2649461, el.p. Rimute.Pucilauskiene@sac.smm.lt

Plačiau

Švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų tarpinės institucijos funkcijų įgyvendinimo kokybės užtikrinimas

Projekto tipas: techninės paramos projektas pagal BPD 5.1 priemonę
Bendra projekto vertė: 966.000 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 966.000 Lt
ES paramos šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (ES paramos koordinavimo skyrius)
Projekto partneriai: nėra
Asmuo kontaktams: Laurita Kazickienė, tel. (85) 2191140, el. p. Laurita.Kazickiene@smm.lt

Plačiau

Visuomenės informavimas apie Europos Sąjungos teikiamą struktūrinę paramą švietimui ir mokslui bei pasirengimą 2007-2013 m. Europos Sąjungos paramos programavimo periodui

 

Projekto tipas: techninės paramos projektas pagal BPD 5.2 priemonę
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Bendra projekto vertė: 870.000 Lt
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (ES paramos koordinavimo skyrius)
Projekto partneriai: nėra
Asmuo kontaktams: Rima Martinėnienė, tel. (85) 2191177, el. p. Rima.Martineniene@smm.lt 

Plačiau

Švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų tarpinės institucijos funkcijų įgyvendinimo kokybės užtikrinimas ir veiklos tobulinimas

Projekto tipas: techninės paramos projektas pagal BPD 5.1 priemonę
ES paramos šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Bendra projekto vertė: 1.515.600 Lt
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (ES paramos koordinavimo skyrius)
Projekto partneriai: nėra
Asmuo kontaktams: Laurita Kazickienė, tel. (85) 2191140, el. p. Laurita.Kazickiene@smm.lt

Plačiau

Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija

Projekto tipas: techninės paramos projektas pagal BPD 5.2 priemonę
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Bendra projekto vertė: 478.000 Lt
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (ES paramos koordinavimo skyrius)
Projekto partneriai: nėra
Asmuo kontaktams: Rima Martinėnienė, tel. (85) 2191177, el. p. Rima.Martineniene@smm.lt

Plačiau

Techninė pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą švietimo, mokslo ir socialinėje srityje

Projekto tipas: techninės paramos projektas pagal BPD 5.2 priemonę
ES paramos šaltinis: Europos socialinis fondas
Bendra projekto vertė: 444.000 Lt
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (ES paramos koordinavimo skyrius)
Projekto partneriai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Asmuo kontaktams: Rima Martinėnienė, tel. (85) 2191177, el. p. Rima.Martineniene@smm.lt

Plačiau

Darbo sąlygų ir administracinių gebėjimų gerinimas administruojant Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšas

Projekto tipas: techninės paramos projektas pagal BPD 5.1 priemonę
Bendra projekto vertė: 175.728 Lt
Skirta ES ir LR paramos: 175.728 Lt
ES paramos šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerija (ES paramos koordinavimo skyrius)
Projekto partneriai: nėra
Asmuo kontaktams: Laurita Kazickienė, tel. (85) 2191140, el. p. Laurita.Kazickiene@smm.lt

Plačiau