Tarptautinis bendradarbiavimas

Studijos ir stažuotės užsienyje

2007 m. liepos mėn. 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. ISAK-1521  „Dėl įgaliojimų Švietimo mainų paramos fondui suteikimo“ (Žin., 2007, Nr.84-3420), Švietimo mainų paramos fondas (Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius, tel. 8 5 249 81 89, 8 5 249 7141) yra įgaliotas organizuoti stipendijų studijoms, mokslinėms stažuotėms ir išmokų skyrimo konkursus pagal tarptautines sutartis ir Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų pasirašytus susitarimus, už kurių vykdymą atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Informacija apie konkursus finansuojamoms studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos ir kultūros kursams pateikiama Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje adresu: www.smpf.lt.

 

Konkursai pagal sutartis, programas

 

Užsienio šalių (fondų) stipendijos studijoms, stažuotėms

  1. Kviečiame studentus dalyvauti DUO-Thailand programoje  2015 metais
  2. Kvietimas teikti paraiškas Šveicarijos stipendijoms 2014-2015 m. gauti
  3. Azerbaidžano tarptautinio vystimo agentūros stipendijos
  4. Kviečiame studentus dalyvauti DUO-Korea programoje  2014 metais