Valstybinė švietimo priežiūra

Savivaldybių švietimo padalinių ir švietimo teikėjų konsultavimas

2017-08-25 Konferencija „Savivaldybių švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti“
Programos projektas
Medžiaga (1) (2) (3)
Ministrės kalba: https://youtu.be/TjfnUz9U7SQ

2017-06-20 seminaras. Nauji vadybos metodai švietimo sektoriuje
Programa
Medžiaga (1) (2) (3)

2017-03-16–17 seminaras „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje“
Registracija
Programa
Medžiaga

2017-02-09 seminaras „Emocinė aplinka mokykloje: svarba ir vertinimas“
Programa
Medžiaga (1) (2) (3)

2016-08-25 konferencija „2016–2017 mokslo metai: pamoka kitaip“
Registracija
Programa
Medžiaga Vaizdo įrašas (1)

2016-06-21–22 seminaras „Savarankiškosios savivaldybių švietimo funkcijos“
Registracija
Programa
Medžiaga

2016-05-23 viešoji konsultacija „Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės link: pagalba mokyklai“
Registracija
Programa
Medžiaga

2016-04-14–15 seminaras „Švietimo aktualijos, žmogiškųjų išteklių valdymas“
Registracija
Programa
Medžiaga

2015-12-09–10 seminaras „Duomenimis grįstų sprendimų paieška savivaldybių švietimo pažangai"
Programa
Medžiaga

2015-08-26 konferencija „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?“
Registracija
Žemėlapis
Programa
Transliacija internetu
Medžiaga (1) (2) (3)  Vaizdo įrašas (1) (2) (3) Pristatymai (A) (B) (C) (D) (E
Ministrės Audronės Pitrėnienės pranešimas (Pranešimas) (Skaidrės)

2015-07-08 seminaras „Naujos mokyklų finansavimo metodikos projekto pristatymas“
Registracija
Žemėlapis
Programa
Medžiaga

2014-08-26 konferencija „Prieinamumas ir lygios galimybės – iššūkiai užtikrinant švietimo kokybę“
Programa
Medžiaga

2013-08-27 konferencija „Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 metams. Nuo ko pradėsime?“
Programa
Medžiaga

2012-08-24 konferencija „Pedagogo kvalifikacija – svarbiausias švietimo kokybės veiksnys“
Programa
Medžiaga