Viešosios konsultacijos

Kviečiame teikti siūlymus Pedagogų rengimo, skyrimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos krypčių projektui iki 2016 m. birželio 10 d.

Atnaujinta: 2016 07 25