Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2017 03 24

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. lV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)

 

Ministras
3729 3751
Viceministras, ministerijos kancleris
2308 2446
Ministro patarėjas
1735 1821
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
2025 1998
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1421 1415
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1933 1937
Vyriausiasis specialistas
1092 1090
Vyresnysis specialistas
894 908
Atašė
1288 1281

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. lV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vyriausiasis specialistas
926 918
Vyresnysis specialistas
950 918
Specialistas
749 745

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2016 metai:

  • I ketvirtį išleista: 0,00 EUR
  • II ketvirtį išleista: 381,45 EUR (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista: 0,00 EUR

Archyvas