Kontaktai

Vidaus audito skyrius, (Pilies g. 16, Vilnius) Kab. nr.
Ričardas Lapinskas vedėjas
+370 5 2625638
Vaidilutė Streikutė-Lukošienė vedėjo pavaduotoja
+370 5 2615853
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2616867
Živilė Maškovienė vyriausioji specialistė
+370 5 2123832
Aurelija Šerpetauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2616867