Algirdas Monkevičius

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras

Darbotvarkė

rugsėjo 30 d.

Ministras A. Monkevičius patvirtino naują Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į pirmąjį posėdį sukvietė naują Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą. Tarybos veikla atnaujinta siekiant, kad į suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą ir tobulinimą aktyviai įsitrauktų socialiniai partneriai.

rugsėjo 30 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia nuotolinį seminarą užsienio lituanistinėms mokykloms

Rugsėjo 30 d. – spalio 1 dienomis į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir...

rugsėjo 30 d.

Šiemet vasaros stovykloms skyrus papildomų valstybės lėšų, stovyklavo per 79 tūkst. vaikų

Iš valstybės biudžeto lėšų vaikų vasaros poilsiui ir neformaliajai veiklai...

spalio 01 d.

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

10 val. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 13) ministras Algirdas Monkevičius kartu su vidaus reikalų ministre, Lietuvos socialinių inovacijų klasterio...

Daugiau aktualijų