Pranešimai spaudai

2017
lapkričio
30 d.

Darbą pradėjo mokslo institutų veiklos gerinimo darbo grupė

Šiandien veiklą pradėjo Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė, rengsianti pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo. Grupei vadovauja švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Į ją įtraukti Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo bendruomenės, verslo atstovai ir ekspertai.

„Siekiant gerinti bei stiprinti Lietuvos mokslo veiklą ir kokybę, konkurencingumą, atitiktį valstybės poreikiams ir efektyvumą, būtina išanalizuoti esamą padėtį ir pasiūlyti, kaip sutelkti mokslo institutų ir aukštųjų mokyklų žmogiškuosius išteklius, efektyviai išnaudoti ir plėtoti esamą mokslinių tyrimų potencialą ir infrastruktūrą, – sako ministrė J. Petrauskienė.  – Stiprus mokslas – tai inovacijų ir stiprios valstybės pagrindas. Šiuo metu mūsų šalies mokslo veikla ir ištekliai yra fragmentuoti, įvairovė didelė ir nėra pakankamai sąlygų sėkmingai vystyti  institutų veiklą.“

Darbo grupei, atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas, pavesta parengti ir iki 2018 m. sausio 31 d. Vyriausybei pateikti pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo.

Vyriausybės programoje numatyta sutelkti aukštųjų mokyklų, mokslo institutų žmogiškuosius išteklius, racionaliai ir tikslingai panaudoti mokslo infrastruktūrą, užtikrinti geriausia tarptautine patirtimi pagrįstą mokslinės veiklos vertinimą, mokslinių tyrimų finansavimą, inicijuoti technologines ir socialines inovacijas skatinančius tyrimus. Numatyta telkti mokslo ir studijų institucijų potencialą, pertvarkant jų tinklą.

Gruodžio 7 d. valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos situaciją numatoma aptarti su institutų vadovais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų. Institutai vykdo valstybei, visuomenei ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173