Pranešimai spaudai

birželio 09 d.

Inovatyvios medicinos centras pertvarkomas iš biudžetinės į viešąją įtaigą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pertvarkyti Inovatyvios medicinos centrą (IMC) iš biudžetinės į viešąją įstaigą.

Pertvarkymo tikslas – efektyviau vykdyti šalies ūkiui, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei verslo įmonių užsakomuosius tyrimus ir projektus.

Teisinio statuso pakeitimas skatins platesnį IMC atliekamų mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą šalies ūkyje, aukštųjų technologijų pramonės plėtrą. Bus sudarytos sąlygos operatyviau ir laisviau panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su verslu, socialiniais partneriais.

Viešosios įstaigos, lyginant su biudžetinėmis, turi didesnį savarankiškumą, gali laisvai disponuoti savo uždirbtomis lėšomis, vykdyti komercinę veiklą, gauti mokestinę lengvatą, turi daugiau finansavimo šaltinių, gali priimti naujų dalininkų ir gauti papildomų lėšų.

Teisinio statuso iš biudžetinės į viešąją įstaigą keitimui pritarta 2017 m. Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo siūlymu.

Tai 5-asis valstybinis mokslinių tyrimų institutas, dėl kurio tapimo viešąja įstaiga jau yra apsispręsta. Jau anksčiau Vyriausybė yra pritarusi 3 valstybinių mokslinių tyrimų institutų – Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro – teisinio statuso keitimui, o Seimas – Nacionalinio vėžio instituto tapimui viešąja įstaiga.

Inovatyvios medicinos centras – tai valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis gamtos bei medicinos ir sveikatos mokslų tyrimus. Centro mokslinės veiklos kryptys: regeneracinių organizmo galimybių ir mechanizmų tyrimai ir jais pagrįstų gydymo technologijų kūrimas; imunodiagnostikos ir individualizuotos imunoterapijos technologijų kūrimas; naujų terapinės paskirties molekulių kūrimas ir biofarmacijos tyrimai; inovatyvių diagnostikos, gydymo, sveikatos stebėsenos ir ligų prevencijos technologijų tyrimai ir kūrimas. 

 

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt