Pranešimai spaudai

2017
spalio
11 d.

Ministerija tikisi MRU ir VU bendradarbiavimo įgyvendinant kokybinę pertvarką

Reaguodama į Mykolo Romerio universiteto pranešimą apie apsisprendimą likti savarankiška aukštąja mokykla, Švietimo ir mokslo ministerija pabrėžia Seimo patvirtintas kokybines aukštojo mokslo reformos gaires ir tikisi tolesnio geranoriško MRU ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo jas įgyvendinant.

„Švietimo ir mokslo ministerija nuosekliai laikosi Vyriausybės ir Seimo patvirtintuose Lietuvos valstybinių universitetų tinklo optimizavimo dokumentuose įtvirtintų nuostatų, kad šios reformos tikslai yra aukštesnė studijų ir mokslo kokybė, taip pat geresnė atitiktis valstybės, visuomenės ir darbo rinkos poreikiams,  – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. – Nėra jokios abejonės, kad valstybinių universitetų tinklo optimizavimas neturi būti mechaniškas ir turi laikytis kokybės kriterijų ir minėtų reformos tikslų.“

Kaip sako ministrė, Mykolo Romerio universitetas vykdo valstybei labai svarbią funkciją – rengia viešojo saugumo pareigūnus, viešojo valdymo ir teisės specialistus, atlieka šių sričių mokslinius tyrimus.

„Siekiant užtikrinti ilgalaikes šių sričių mokslo ir studijų kokybės prielaidas, pasiekti geresnės sinergijos su kitomis socialinių mokslų kryptimis, išvengti studijų ir mokslo krypčių dubliavimo, kartu su Vidaus reikalų ministerija, kitais socialiniais partneriais ir akademine bendruomene šiuo metu yra svarstomas MRU integracijos į Vilniaus universitetą viešojo saugumo ir viešojo valdymo akademijos statusu projektas, – pabrėžia švietimo ir mokslo ministrė. – Šis projektas nėra tik vieno universiteto vidaus valdymo organų apsisprendimo reikalas, bet ir visos šalies akademinės sistemos, viešojo valdymo klausimas. Švietimo ir mokslo ministerija tikisi tolesnio geranoriško MRU ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo.“

Spalio 9 d. Mykolo Romerio universitetas Švietimo ir mokslo ministerijai pranešė apie apsisprendimą įgyvendinti savarankiškos aukštosios mokyklos koncepciją.

2017 m. birželio 29 d. LR Seimo patvirtintame valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plane numatyta Vilniuje ir Kaune sutelkti po vieną klasikinį, plačios aprėpties tyrimų universitetą. Šiuose miestuose taip pat gali veikti profiliniai technologijos, sveikatos mokslų ir menų universitetai. 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173


 

Paieška