Pranešimai spaudai

2016
gruodžio
02 d.

Ministrė A. Pitrėnienė: svarbu užtikrinti, kad mokinių savivaldų veikla būtų sisteminga ir nuosekli

Mokinių savivaldos stiprinimui skirtoje konferencijoje „Demokratija mokykloje: misija įmanoma“ penktadienį dalyvavusi laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad labai svarbu užtikrinti, jog mokiniams svarbūs klausimai būtų sistemingai aptariami ir įgyvendinami.

„Nuosekliai veikianti mokinių savivalda, mano nuomone, yra labai svarbu. Tai skatina mokinių pilietiškumą, stiprina visą mokyklos bendruomenę, - kalbėjo A. Pitrėnienė. - Tik bendradarbiaudami galime sukurti stiprią mokinių savivaldą, todėl labai svarbu stiprinti savivaldybių vaidmenį, jų ryšį su mokyklomis. Neimituokime darbo – tuomet ir mokinių savivaldos veikla bus sėkminga.“

Konferencijoje dalyvavo už mokinių savivaldas atsakingi savivaldybių specialistai, jaunimo reikalų koordinatoriai, mokinių savivaldų kuratoriai, mokinių savivaldų, Lietuvos moksleivių sąjungos bei Lietuvos mokinių parlamento atstovai. Jos metu kalbėta apie demokratijos mokyklos bendruomenėje apraiškas, taip pat pristatytos bendradarbiavimo rekomendacijos tarp savivaldybėse ir mokyklose dirbančių mokinių savivaldų kuratorių, demokratinės mokyklos požymiai, kiti gerieji pavyzdžiai.

Per konferenciją buvo pristatytos ir mokinių savivaldos kuratoriams skirtos rekomendacijos, kuriose apibrėžtos pagrindinės kuratorių funkcijos ir pareigos. Jas prieš kelias savaites įsakymu patvirtino ministrė A. Pitrėnienė.

Remdamiesi šiomis rekomendacijomis mokyklose kuratoriai turėtų atlikti panašias funkcijas, vienodai suvokti savo pareigas ir atsakomybes: kuratoriai konsultuos mokinių savivaldą ir kuruos jos veiklą, užtikrins mokinių savivaldos įtraukimą į mokyklos valdymo procesus bei palaikys ryšius su mokinių tėvais, pedagogais, kitomis įstaigomis ir jų atstovais ir pan. Kuratoriai taip pat vykdys tęstinę mokinių savivaldos veiklos stebėseną ir siūlys būdus, kaip didinti jos efektyvumą.

Konferenciją „Demokratija mokykloje: misija įmanoma“ organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos moksleivių sąjunga, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt