Pranešimai spaudai

2015
liepos
07 d.

Į kūrybinę edukacinę stovyklą Vilniuje susirinko lituanistinio švietimo mokytojai

Liepos 6 d. Vilniuje prasidėjo savaitę truksianti kūrybinė edukacinė stovykla lituanistinio švietimo mokytojams. Į stovyklą susirinko Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių bei grįžusiųjų iš užsienio vaikais. Taip pat atvyko lituanistinio švietimo mokytojai iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Lenkijos, Belgijos, Norvegijos, Švedijos.

Kūrybinėje edukacinėje stovykloje analizuojamos kultūrinio tapatumo, tarpkultūrinio pažinimo, amžiaus tarpsnių ypatumų, tėvų ir bendruomenės vaidmens temos. Dirbdami įvairiais metodais (triadų, atviros erdvės, teatro, rato, pasaulio kavinės, istorijų pasakojimo) 50 Lietuvos ir užsienio lituanistinio švietimo mokytojų susipažins su parengtomis lituanistinio ugdymo mokomosiomis priemonėmis, pagilins žinias apie neformaliojo ugdymo metodinius principus, pasidalins gerąja lituanistinio švietimo patirtimi, kurs ir išbandys lituanistinio ugdymo scenarijus.

Ši stovykla – tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ renginys, kuriuo siekiama sudaryti galimybes pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, bendradarbiavimui ir gerosios patirties mainams tarp Lietuvoje ir užsienyje dirbančių lituanistinio švietimo specialistų.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt