Pranešimai spaudai

2017
vasario
08 d.

Kviečiame mokinius dalyvauti STEAM konkurse „Mūsų eksperimentas“

Bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo įstaigų mokinius kviečiame dalyvauti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) konkurse „Mūsų eksperimentas“. Šiais  mokslo metais  konkurso temos papildytos tiksliaisiais ir technologiniais mokslais. Taip pat paankstintas dalyvių amžius – jame gali dalyvauti mokiniai nuo 1 iki 11 klasės. Iki šiol jauniausi dalyviai būdavo penktokai. Konkurse laimėtojams, mokinių komandoms ir mokytojams, planuojama surengti kelionę į įdomų mokslo centrą užsienyje.

Konkursinį darbą, kuris gali būti atliekamas per pamokas ar neformaliojo švietimo veiklas, turi parengti ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo ar mokytojų. Nors tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai, darbas turi būti iš bet kurios STEAM mokslų ar jų sričių tematikos arba kelių dalykų jungtinis darbas.
Filmuotus ir aprašytus tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki šių metų balandžio 14 d.

Darbus vertins komisija, sudaryta iš Vilniaus universiteto mokslininkų ir mokytojų asociacijų atstovų.  Bus vertinamas darbų moksliškumas, kūrybiškumas, pateikimo ir pristatymo kokybė, t. y., vaizdo medžiagos kokybė, esminių tyrimo akcentų iliustravimas, teksto aiškumas, informatyvumas ir kt. Darbai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: 1–4 kl., 5–8 kl., 9–11 kl.

Konkurso tikslas – skatinti STEAM mokslus mokytis kūrybiškai ir gerinti mokinių pasiekimus, atliekant tiriamuosius darbus pamokoje ar būrelyje. Kokybiškas technologijų, gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymas turėtų būti grįstas pačių mokinių atliekama tiriamąja veikla: stebėjimais, analize, bandymais, modeliavimu ir kt. Per tyrimą išsiaiškinti gamtos reiškiniai ir procesai leidžia giliau perprasti mokslų prasmę, integralumą, atrasti jų naudą visose gyvenimo srityse ir galbūt juos pamėgti.
Konkursas taip pat skatina mokinių komandinį darbą, bendradarbiavimą atliekant tiriamąją veiklą. Komandinio darbo įgūdžiai ypač reikalingi šiuolaikiniame mokslo ir darbo pasaulyje, nes čia nebeužtenka vieno žmogaus proto ar įgūdžių. Konkursas skatina tyrimus tarpdalykine tematika. Jau mokykloje norima atkreipti dėmesį, kad vieno dalyko žinių dažnai neužtenka problemoms atpažinti ir jas spręsti, įvairūs mokslai papildo vienas kitą, o jų integracija dažnai sudaro galimybes gimti inovacijoms. 

Kūrybinį konkursą „Mūsų eksperimentas“ nuo 2011 m. inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Jo laimėtojai keliaudavo į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje. 
Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir mokytojų asociacijos.
Konkurso sąlygas rasite Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto puslapyje
http://www.lmnsc.lt/lt/musu_eksperimentas

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253

 

 

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai