Pranešimai spaudai

2015
rugsėjo
01 d.

Ministrė Audronė Pitrėnienė pasveikino 100 metų jubiliejų švenčiančią Stakliškių gimnaziją

Rugsėjo 1-ąją – 100 metų jubiliejaus minėjimas. Tokia gražia proga antradienį švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė sveikino Prienų r. Stakliškių gimnaziją.

„Nuoširdžiai sveikinu gimnazijos bendruomenę, švenčiančią gražią gimnazijos 100 metų įkūrimo sukaktį. Ši šventė grąžina mus į gimnazijos sukūrimo ištakas, nueitą ilgą kelią saugant ir puoselėjant lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas, istoriją, siekiant paties kilniausio tikslo – ugdyti dvasingą, taurią, pilietišką asmenybę. Dėkoju gimnazijos bendruomenei, vadovams, pedagogams, visiems, kūrusiems ir auginusiems mokyklą. Linkiu idėjų, skatinančių augi ir tobulėti, gražių pasiekimų puoselėjant tradicijas ir kuriant modernią Lietuvos mokyklą“, – kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė.

Šventės metu ministrė įteikė padėkas gimnazijos mokytojams. Istorijos mokytojas metodininkas Gintautas Semeška apdovanotas už pilietiškumo ir patriotizmo pamokas, sąžiningą darbą,  aukštus mokinių pasiekimus, dailės mokytoja metodininkė Lina Andriukevičienė – už kūrybingą pedagoginę veiklą, ugdant jaunuosius talentus, pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalė Stankevičienė – už aktyvų kūrybišką darbą gimnazijoje, diegiant dalykines ir metodines naujoves, o muzikos mokytoja metodininkė Ona Kamblevičienė – už nuopelnus puoselėjant jaunimo tautinę savimonę, muzikinę kultūrą, koncertų, edukacinių programų inicijavimą ir organizavimą.

Nuo šio rugsėjo Stakliškių gimnazijoje po pamokų veiks muzikos mokykla – Jiezno muzikos mokyklos mokytojai atvyks ir dirbs su mokiniais Stakliškių gimnazijos patalpose. Gimnazija 2 metus dalyvavo „Kūrybinių partnerysčių“ projekto veiklose, įsitraukė ir respublikinį „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo“ projektą. Stakliškių gimnazija treti metai dalyvauja ir Olweus patyčių prevencinėje programoje.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 615 15251
El. paštas info@smm.lt