Pranešimai spaudai

2018
kovo
22 d.

Mokytojams pristatytas mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis

autor. Renata Česnavičienė

Ketvirtadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis.

„Mokytojų darbo krūviai labai netolygūs, išskaidyti į smulkias dalis, svyruoja priklausomai nuo kiekvienos pamokos. Mokytojai yra vieninteliai viešojo sektoriaus darbuotojai, kurių darbas skaičiuojamas ne už etatą, o už atskiras valandas. Tai nesuteikia stabilumo, atlyginimai svyruoja. Kas trečias  mokytojas uždirba 420 eur į rankas, nes krūviai maži. Ir nors mokytojo darbas neapsiriboja pamokomis ar pasirengimu joms, mokytojams neatlyginama už kitus darbus – darbą su tėvais, renginius, ekskursijas su vaikais. Norime, kad darbo krūvis būtų stabilus ir būtų atlyginama už visus mokytojo darbus. Tai mokytojams suteiktų daugiau stabilumo, o profesija taptų patrauklesnė jauniems specialistams“, - pristatyme mokytojams sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Ministrė pabrėžė, kad per pastarąją dešimtmetį jaunų mokytojų iki 25 m. skaičius mokyklose sumažėjo 71 proc., o vyresnių nei 55 m. pedagogų skaičius išaugo 48 proc.

Naujas darbo užmokesčio modelis suteikia daugiau galimybių pritraukti jaunus mokytojus, įvedamas pradedančiojo mokytojo etatas. Jiems etato valandų skaičius bus toks pat, kaip ir patyrusių mokytojų.

Pagal naująjį modelį, mokytojo etatą sudarys 36 val. per savaitę darbo krūvis (1512 val. per metus). Iš jų pamokoms bus skiriama iki 1008 val. per metus, pradedantiesiems  mokytojams –  iki 756 val. per metus. Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms, t.y., su pamokomis susijusioms veikloms ir papildomoms veikloms mokyklos bendruomenei.

Mokytojo etatas galės būti skaidomas dalimis, taip pat mokytojai galės dirbti daugiau nei vienu etatu vienoje ar kitose mokyklose. Pasak ministrės, mokyklos vadovas savarankiškai spręs, kaip veiksmingiau paskirstyti etatus, kad visi mokytojai dirbtų jų kompetencijas atitinkančius darbus.

Etatinis darbo užmokestis bus taikomas visiems valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat profesinių mokyklų ir neformaliojo švietimo mokytojams, ir pradedamas įvesti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Įvedamas etatinis modelis sudarys prielaidas augti ir mokytojų atlyginimams. Numatoma, kad iki 2020 m. vidutinis mokytojo atlyginimas sieks 1044 Eur. Papildomai mokytojų atlyginimams 2018 m. iš valstybės biudžeto skiriama 17,4 mln. Eur. Iš viso iki 2020 m. – 95 mln. Eur.

Artimiausiu metu modelį įgyvendinantys teisės aktų projektai bus teikiami svarstyti Seimui.

Su pristatymo skaidrėmis galite susipažinti čia.

TOP10 Klausimų-atsakymų apie etatinį čia.

 


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt