Pranešimai spaudai

2016
vasario
08 d.

Nauji leidiniai ikimokyklinukų tėvams

Kokie požymiai rodo, ar jūsų vaikas darželyje gauna kokybišką ikimokyklinį ugdymą? Kaip tėvai gali įvertinti vaiko raidą? Kokiais etapais vystosi vaiko kalba? Ar normalu, jei dvikalbėse šeimose vaikas painioja abiejų kalbų žodžius? Kaip mokytis kalbos šeimoje? Į ką tėvai turi atkreipti dėmesį, jeigu vaikui sekasi ne taip gerai, kaip norėtųsi? Į šiuos ir daugelį kitų tėvams svarbių klausimų atsakymus jie ras Švietimo ir mokslo ministerijos išleistuose naujuose leidiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams: „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“, „Antroji kalba ankstyvame amžiuje“ ir „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“.

Leidinukai tėvams išleisti kaip priedai prie naujausių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turiniui skirtų leidinių: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“, „Antroji kalba ankstyvame amžiuje“. Leidinius tėvai nemokamai gali gauti ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapiuose:  http://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/ikimokyklinukas1.pdf;

http://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/tevams.pdf;

http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/prie%C5%A1mokyklinukas.pdf.

Informacija leidiniuose pateikiama lakoniškai ir aiškiai, knygelės žaismingai iliustruotos. Patarimai ir informacija, parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų, padės tėvams geriau suprasti savo vaiką, labiau ir tikslingiau padėti jam ugdytis, laiku atkreipti dėmesį, jeigu pastebima sulėtėjusi vaiko raida.

Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad nuo rugsėjo 1-osios priešmokyklinis ugdymas bus privalomas visiems vaikams. Leidinyje „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“ patariama, kaip bendradarbiauti su pedagogu ir padėti vaikui namuose, kad priešmokyklinis ugdymas būtų kuo sėkmingesnis, ko vaikas išmoks priešmokyklinio ugdymo grupėje, iš ko pedagogai sprendžia, ar vaikui sekasi, ar jis daro pažangą, ir kt.

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt